přeskočit k navigaci »

Úvod > Služby > Detekce drenáží a melioračních kanálů

Detekce drenáží a melioračních kanálů

Sucho a eroze, to jsou aktuální témata v zemědělství. Tyto skutečnosti jsou ovlivňovány dědictvím po předchozím režimu - drenážními potrubími, které ve většině případů nepříznivě ovlivňují zemědělské plochy.

Snímkování ve specifických podmínkách různými senzory umožňuje přesnou a efektivní identifikaci drenážních systémů. Identifikované drenáže lze následně zakreslit do přesných map, nebo jejich vytyčit přímo v terénu s přesností na centimetry.

 
 
Vertical Images

Vertical Images s.r.o.
Habrová 1445, 363 01 Ostrov
Petr Lněnička - kameraman, fotograf, obchod
777 204 558, petr.lnenicka@verticalimages.cz