přeskočit k navigaci »

Úvod > O firmě SURVIA

O firmě SURVIA

Společnost SURVIA s.r.o. je nejzkušenější společností z hlediska aplikaci bezpilotních letadel v zemědělství, geodézii a průmyslových aplikací na území České a Slovenské Republiky. Jako jediná společnost na trhu má v oblasti svého působení rozsáhlé zkušenosti jak ve vědě a výzkumu tak i v praktickém nasazení. Firma vznikla spojením dvou firem, lídrů ve svém oboru - Vertical Images s.r.o. a SkyMaps s.r.o.

Vertical Images s.r.o.

Firma Vertical Images s.r.o. se řadí mezi průkopníky v oblasti UAV, byla jedním z prvních držitelů Povolení k létání bezpilotními letadly v České republice, je také zakládajícím členem "České Asociace profesionálních provozovatele Bezpilotních letadla", jednatel společnosti je předseda asociace. V současnosti má firma registrovaných 5 letadel a 6 pilotů, v průměru každý tím realizuje za rok kolem 2000 letů s náletem cca 200 letových hodin, což je dohromady za rok cca 1000 letových hodin.

SkyMaps s.r.o.

Společnost SkyMaps s.r.o. využívá bezpilotní systémy (UAV, drony) v oblasti geodézie, zemědělství a v řadě dalších průmyslových aplikací. Firma se také podílí na vědecké a strategické činnosti ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně a Jihomoravským inovačním centrem (JIC), kde se detailně věnuje problematice využitelnosti UAV v precizním zemědělství. Náš tým sestává z inovativní smýšlejících inženýrů schopných přizpůsobovat se a učit se nové věci. To nám dává potenciál k řešení těch nejsložitějších problémů v oblasti zpracování dat z dálkového průzkumu země.

 
 
Vertical Images

Vertical Images s.r.o.
Habrová 1445, 363 01 Ostrov
Petr Lněnička - kameraman, fotograf, obchod
777 204 558, petr.lnenicka@verticalimages.cz